Fahri ÖTEGEN
  • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı

    03/08/2016 tarih ve 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" kabul edilerek 19/08/2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  • "Katso Kafkas Atölyesi Kentsel Altyapı Geliştirme, Bina Cephe İyileştirmesi ve Sokak Sağlıklaştırması Uyum Projesi"

    KARS TİCARET VE SANAYİ ODASI, SERHAT KALKINMA AJANSI Kentsel Altyapının İyileştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında "Katso Kafkas Atölyesi Kentsel Altyapı Geliştirme, Bina Cephe İyileştirmesi ve Sokak Sağlıklaştırması Uyum Projesi" kapsamında sağlanan mali destek ile Yusuf Paşa Mah. Karadağ Cad. No:1 Ticaret ve Sanayi Odası Merkez KARS'ta TRA2/16/KENT/0046 için Yapım İşi ihalesini sonuçlandırmayı planlamaktadır.